Zbiorowa deklaracja
przystąpienia do związku
Indywidualna deklaracja
przystąpienia do związku