41 WIELKOPOLSKIE ŚWIĘTO PIEŚNI I MUZYKI

41 Wielkopolskie Święto Pieśni i Muzyki odbyło śię w dniu 18 czerwca w Grodzisku Wielkopolskim.
W tegorocznym Święcie wzieło udział 800 osób zrzeszonych w 28 zespołach z terenu Wielkopolski i Dolnegośląska
PROTOKÓŁ OBRAD JURY
XLI Wielkopolskiego Święta Pieśni i Muzyki
oraz
Przeglądu Chórów Regionu Leszno Projektu Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska
Grodzisk Wielkopolski 18.06.2016r.

Dnia 18 czerwca 2016 roku w sali widowiskowej Centrum Kultury RONDO w Grodzisku Wielkopolskim wystąpiło 29 zespołów amatorskich. W części konkursowej XLI Wielkopolskiego Święta Pieśni i Muzyki wzięło udział 9 zespołów. W Przeglądzie Chórów Regionu Leszno Projektu Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska, który odbył się w ramach XLI WŚPiM, wystąpiło 18 chórów dziecięcych.

Jury w ocenie prezentowanych programów artystycznych chórów wzięło pod uwagę:
1. intonację, harmonię, kulturę dźwięku,
2. motorykę- tempo, rytm, dynamikę i frazowanie,
3. retorykę- artykulację słowną i muzyczną,
4. dobór repertuaru i jego wartość artystyczną.

Jury po przesłuchaniu 18 chórów dziecięcych i młodzieżowych postanowiło przyznać brązowe, srebrne i złote pasma oraz nagrody specjalne następującym zespołom:
Brązowe Pasma otrzymały:
Chór „Metrum” Szkoły Podstawowej w Miejskiej Górce pod dyrekcją Katarzyny Maciejak
Chór „Con Brio” Zespołów Szkół w Długiem Starem i Lasocicach pod dyrekcją Hanny Markowskiej

Srebrne Pasma otrzymały:
Chór „Jedyneczka” Szkoły Podstawowej nr 1 w Rawiczu pod dyrekcją Grażyny Neimann
Chór „Melodyjki” Szkoły Podstawowej w Dubinie pod dyrekcją Lucyny Rajch
Chór „Polihymnia” Gimnazjum im. prof. St. Kielicha w Borowie pod dyrekcją Jolanty Sobolewskiej – Jakubiak

Złote Pasma otrzymały:
Chór Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie pod dyrekcją Aliny Nowak
Chór „Rybałci” Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach pod dyrekcją Aleksandry Stramy

Złote Pasma oraz Puchar Narodowego Forum Muzyki otrzymały:
Chór „Kameleon” przy Gimnazjum w Sierakowie pod dyrekcją Jowity Augustyniak
Chór „Rozśpiewane sowy” Szkoły Podstawowej w Sowach pod dyrekcją Arlety Tysiak
Dyplomy uczestnictwa otrzymały:
Chór Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Golinie Wielkiej pod dyrekcją Lidii Ratajczyk
Chór „Fermata” Szkoły Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Głogowie pod dyrekcją Katarzyny Konwińskiej
Chór „Śpiewające skrzaty” Przedszkola w Pakosławiu pod dyrekcją Bogumiły Głowacz
Chór „Quo Vadis” Gimnazjum nr 1 w Rawiczu pod dyrekcją Tomasza Garbalińskiego
Chór „Moderato” Gminnego Gimnazjum w Pakosławiu pod dyrekcją Reginy Dybowskiej
Chór „Tęcza” Zespołu Szkół w Krzycku Wielkim pod dyrekcją Izabeli Górnej
Chór „Fermata” Gimnazjum w Jutrosinie pod dyrekcją Kazimierza Pernaka
Chór „Rumoroso” Szkoły Podstawowej w Chojnie pod dyrekcją Przemysława Nowickiego
Chór „Słoneczko” Przedszkola im. Bł. Jana Pawła II w Lesznie pod dyrekcją Hanny Markowskiej

Jury po przesłuchaniu 9 chórów amatorskich, postanowiło przyznać brązowe, srebrne
i złote pasma oraz nagrody specjalne następującym zespołom:
Brązowe Pasma otrzymały:
Towarzystwo Śpiewu „Lutnia” im. Zygmunta Cichockiego w Kościanie pod dyrekcją Katarzyny Swinarskiej
Koło Śpiewu im. Karola Kurpińskiego w Sarnowie pod dyrekcją Jerzego Dudka
Stowarzyszenie Chór Męski „Arion” w Kościanie pod dyrekcją Doroty Maćkowiak
Srebrne Pasmo:
Towarzystwo Śpiewu „Harmonia” w Krobi pod dyrekcją Agnieszki Szymkowiak
Chór Gminno - Parafialny „Continuo” z Pępowa pod dyrekcją Leszka Żelaznego
Czempińskie Towarzystwo Śpiewacze „Harfa” pod dyrekcją Anny Rymaniak
Złote Pasmo oraz Nagrodę – Puchar XLI WŚPiM otrzymały:
Stowarzyszenia Chór „Camerata” z Wrześni pod dyrekcją Domiceli Cierpiszewskiej
Chór mieszany „Krzemień” z Krzemieniewa pod dyrekcją Hanny Markowskiej
Złote Pasmo oraz Grand Prix XLI WŚPiM otrzymało:
Koło Śpiewu im. Bolesława Dembińskiego z Miejskiej Górki pod dyrekcją Jowity Augustyniak

Przewodnicząca jury: prof. Halina Bobrowicz
Członkowie: mgr Jerzy Wojtaszek, mgr Andrzej Słowikowski

Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie