XXVI Wielkopolski Przegląd śpiewamy kolędy i pastorałki

20 grudnia 2015 roku Po raz dwudziesty szósty raz spotkamy się na wielkopolskim przeglądzie śpiewamy kolędy i pastorałki w Rawickim Domu Kultury w dniu 20 grudnia 2015 roku.

XXVI WIELKOPOLSKIEGO PRZEGLĄDU „ŚPIEWAMY KOLĘDY I PASTORAŁKI”
RAWICZ 2015
TERMIN: 20 grudnia 2015 r.

ORGANIZATORZY: Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Lesznie, Dom Kultury w Rawiczu

WSPÓŁORGANIZATORZY: Starostwo Powiatowe w Rawiczu,Urząd Miejski Gminy Rawicz

CELE PRZEGLĄDU:

- popularyzacja piękna polskich kolęd i pastorałek
- inspirowanie jak najszerszych grup społecznych do zainteresowania muzyką chóralną, wokalną
instrumentalną
- mobilizowanie zespołów amatorskich do prezentowania polskich kolęd i pastorałek
- tworzenie klimatu do wspólnego muzykowania
- konfrontacja osiągnięć artystycznych zespołów
- wymiana doświadczeń między instruktorami.

ZASADY UCZESTNICTWA:

1. Uczestnikami przeglądu mogą być chóry, orkiestry dęte, zespoły wokalne i instrumentalne.
2. Każdy zespół wykonuje trzy kolędy lub pastorałki. Czas występu nie może przekroczyć 15 minut.
3. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji patronującej.
4. Zespół zobowiązany jest przesłać (mailem, listownie lub faxem) kartę
zgłoszenia do dnia 6 grudnia 2015 r. na adres:

Polski Związek Chórów i Orkiestr
Oddział w Lesznie
ul. Chrobrego 37
64-100 Leszno
z dopiskiem „Śpiewamy Kolędy i Pastorałki”
lub drogą elektroniczną na adres email:
augustyniak.jowita@gmail.com

fax. 65 5287683
tel. 65 5287683, tel. kom. 603 343 490

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Przesłuchania zespołów przewiduje się w godzinach od 1400 do 1800.
2. Wręczenie dyplomów nastąpi około godz. 1800.
3. Organizatorzy zapewniają wszystkim zespołom dyplomy uczestnictwa, upominki oraz poczęstunek.
4. Zespoły (nie zrzeszone w PZChiO i członkowie, którzy nie mają uregulowanych składek za 2014 rok) wpłacają akredytację:
-Zespoły szkolne w wysokości 8 złotych od członka zespołu
- pozostałe zespoły 16 złotych od członka zespołu na konto:

PZChiO Oddział w Lesznie
PKO BP O/Leszno nr 95 1020 3088 0000 8402 0035 9638


Zdjęcie

Plik do pobrania: karta_zgloszenia_xxviprzegladu_koled_i_pastoralek_20.12.2015.doc


Więcej informacji o imprezie znajdziesz w internecie klikając tutaj

KARTY ZGŁOSZEŃ NA IMPREZĘ - kliknij
REGULAMINY IMPREZ - kliknij