WIELKOPOLSKIE TRADYCJE ŚPIEWACZE

Międzypokoleniowy koncert jubileuszowy chórów i orkiestr Oddziału Leszczyńskiego 90 lat zjednoczenia polskiego ruchu muzycznego 40-lecia Oddziału Leszczyńskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr 25.10.2015, godz 15.00 Aula Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie W wypełnionej po brzegi Auli "Comeniana" Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w dniu 25 października 2015 roku o godzi. 15 00 odbył się Międzypokoleniowy koncert jubileuszowy chórów i orkiestr zrzeszonych w Oddziale Leszczyńskim z okazji 90-lecia Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz 40-lecia Leszczyńskiego Oddziału PZChiO pod wspólną nazwą "Wielkopolskie Tradycje Śpiewacze".
Ideą przewodnią projektu było ukazanie trwałości, zwartości i ciągłości amatorskiego ruchu muzycznego w Wielkopolsce, ze szczególnym uwzględnieniem jej zachodnich terenów.
Celem koncertu było ukazanie zespołowego śpiewu, jako witalnej energii posiadającej siłę niwelowania wszelkich podziałów oraz integrującej niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu społecznego. Istotne jest również zaprezentowanie piękna polskiej literatury muzycznej z uwzględnienie twórczości kompozytorów wielkopolskich m.in.: Karola Kurpińskiego, Feliksa Nowowiejskiego, Romana Maciejewskiego,Andrzeja Koszewskiego, Stefana Stuligrosza,  Jacka Sykulskiego, Jerzego Mizgalskiego i Hanny Markowskiej
Świadomość wspólnych korzeni jest ważna przede wszystkim dla prawidłowego rozwoju młodych ludzi. Stąd konieczność zwrócenia uwagi na znaczenie ciągłego pielęgnowania tradycji śpiewaczych, obecnych od pokoleń w wielu rejonach Wielkopolski.
W koncercie uczestniczyło 26 chórów, Zespół Pieśni i Tańca "Marynia" , Orkiestra Dęta TON z Kościana i Capella Zamku Rydzyńskiego. 
Uroczystości towarzyszyły wystawy w foyer auli PWSZ:  sztandarów historycznych i obecnych zespołów,
wystawa plakatu z imprez organizowanych przez Oddział Leszczyński oraz cennych pamiątek ze zbiorów Stanisława Wiśniewskiego - prezesa Czempińskiego Towarzystwa Śpiewaczego "Harfa"  oraz Tadeusza Paprockiego prezesa Oddziału.W trakcie koncertu odznaczono działaczy Oddziału Leszczyńskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, którzy - na wniosek Prezydenta Leszna, Burmistrza Kościana i Zarządu Oddziału zostali wyróżnieni za swą działalność na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu muzycznego w Wielkopolsce:
I. Odznaką „Za zasługi dla Kultury Polskiej” nadaną przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.
1. Druhna Maria Jankowiak  – dyrygent Chóru „Lutnia” w Osiecznej od 1997, pedagog, nauczyciel muzyki
2. Druh Tadeusz Paprocki  – Prezes Zarządu Oddziału Leszczyńskiego od 1985 roku, prezes Zarządu  Głównego PZChiO w Warszawie w latach 1997-2001
3. Druh Kazimierz Pernak  – emerytowany nauczyciel muzyki, pedagog, dyrygent chóru „Fermata „ i        Zespołu  Ludowego ”Orlanie” w Jutrosinie
4. Druh Roman Potok  - członek Zarządu Stowarzyszenia Chór Męski „ARION” w Kościanie, sekretarz i     kronikarz , sekretarz Towarzystwa Muzycznego im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach
5. Druh Bronisław Szymczak - dyrygent Chóru „Jutrzenka w Borku Wielkopolskim. Były muzyk Orkiestry Dętej OSP Borek Wlkp.
6. Druh Andrzej Walus – muzyk multiinstrumentalista, aranżer, kompozytor były dyrygent chóru im.           Kurpińskiego w Sarnowie. Długoletni współpracownik i konsultant zespołów w Oddziale Leszczyńskim PZChiO
7. Druh Roman Wiśniewski - długoletni dyrektor Społecznego Ogniska Artystycznego w Żarach,
współzałożyciel j młodzieżowej orkiestry dętej w Żarach .
II. Odznaką Honorową „ Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego na wniosek Oddziału Leszczyńskiego PZChiO wyróżniono :
1. Druhnę Jowitę Augustyniak- dyrektora artystycznego Oddziału Leszczyńskiego PZChiO, pedagoga, chórmistrza, instruktora emisji głosu, jurora konkursów muzycznych, koordynatora i kuratora Programu MKiDN „Śpiewająca Polska” Regionu Zachodniej Wielkopolski. Ma na swym koncie wiele osiągnięć artystycznych uzyskanych na konkursach w kraju jak i poza jego granicami.
2. Druha Jerzego Kamieniarza - nauczyciela, byłego dyrektora szkoły . Współzałożyciela Chóru Męskiego im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach,
3. Druhnę Kazimierę Szymczak  –prezesa Chóru „Jutrzenka” w Borku Wielkopolskim , długoletniej działaczki  amatorskiego ruchu muzycznego.
4. Druha Stanisława Walkowiaka  – współzałożyciela  Chóru Męskiego im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach, który powstał w 1958 roku. Już przez 56 lat - do chwili obecnej - jest czynnym śpiewakiem w chórze.
III. Odznakami Honorowymi Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Zarząd Oddziału na wniosek zespołów Uchwałą nr 2/10.2015 postanowił wyróżnić:
Złotą Honorową Odznaką PZChiO
1. Jowitę Augustyniak
2. Bogdana Grygiera
Srebrną Honorową Odznaką
3. Zbigniew Garsztkę
4. Katarzynę Dułgaszewską
5. Jolantę Sobolewską Jakubiak
III. Statuetkami im. Karola Kurpińskiego:
1. mgr. płk. Franciszeka Suwałę
2. Prof. Jadwigę Gałęskę-Tritt
3. Stanisława Wiśniewskiego
4. mgr Marka Tulewicza
5. mgr Czesława Piotrowiaka
6. Capellę Zamku Rydzyńskiego

Więcej informacji na stronach:
Radia Elka
Telewizja Leszno
Leszno24.pl
Panorama Leszczyńska
Wielkopolski Informator Kulturalny
Gmina PakosławZdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie

Plik do pobrania: 4.program_koncertu_jubileuszowego.pdf