XIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki i Folkloru 2015

Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym: Województwa Wielkopolskiego, Miasta Leszna i Starostwa Powiatu leszczyńskiego W słonecznej i znakomitej atmosferze odbył się już czternasty Międzynarodowy Festiwal Muzyki i Folkloru Leszno 2015 roku. W Festiwalu uczestniczyło 10 zespołów w tym:

1. Dehovy orchestr kulturniho domu Holice Holice-Czeska Republika,
dyrygent Ondrej Lisy
2. SEVEN BRASS z Opalenicy, dyrygent Krzysztof Zaręba
3. ORKIESTRA DĘTA GMINY DOPIEWO, dyrygent Krzysztof Zaręba
4. Miejska Orkiestra Dęta Żarskiego Domu Kultury, dyrygent Ryszard Kasztelan
i Jarosław Przerada
5. Orkiestra Dęta Zakładów Górniczych "Rudna" , dyrygent Leszek Dudek
6. Orkiestra Dęta Zakłady Górnicze "Polkowice-Sieroszowic, dyrygenci
Michał Beta i Roman Beta
7. Mażoteki "Serdićko" z Kolina- Czeska Republika,
choreograf Jarmila Pavlićkova
8. Młodzieżowa Orkiestra Dęta Włoszakowice Włoszakowice,
dyrygent Lidia Misiorna
9. ZTL Moraczewo Rydzyna Patrycja Maciejewska
10. Grupa Cheerleadeaderek 50 plus z Leszna, choreograf Małgorzata Piasecka
Po ukończonych prezentacjach zespołów wszystkie orkiestry zagrały zaaranżowane na orkiestry dęte utwory przygotowane przez Franciszka Suwałę:
1. Marsz Kościuszkowski II
2. Już zachodzi czerwone słoneczko
3. Wiła wianki
4. oraz Szkoda laski - Jaromila Vojvody
Na zakończenie festiwalu wręczono nagrody zgodnie z werdyktem Jury. A festiwal zakończył się koncertem orkiestry Laureata.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Jury XIV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki i Folkloru „Leszno 2015” ~ konkurs orkiestr dętych – 12/13 września 2015 roku w Lesznie

Jury w składzie:
1. Jarosłav Šip – przewodniczący,
2. Tadeusz Mroczek
3. Petr Střiška
4. Mίlan Zelenka
po wysłuchaniu programów koncertowych 6 orkiestr i jednego Big Bandu, decyzją Jury nagrody festiwalu otrzymują:
• BRĄZOWE PASMO
- Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Włoszakowic
- Orkiestra Dęta Gminy Dopiewo
• SREBRNE
-Młodzieżowa Orkiestra Dęta ŻDK w Żarach
• ZŁOTE PASMO
- Dechovy orchestr kulturniho domu Holice –Czeska Republika
- Orkiestra Dęta Zakładów Górniczych „Rudna”
Decyzją Jury Grand Prix III Międzynarodowego Festiwalu Muzyki i Folklory „Leszno 2015” otrzymuje Orkiestra Dęta Zakładów Górniczych Polkowice-Sieroszowice
Ponadto Jury postanowiło wyróżnić tytułem najlepszego dyrygenta festiwalu:
Pana Romana Beta – dyrygenta Orkiestra Dęta Zakładów Górniczych Polkowice-
Sieroszowice,
Oraz dwóch wyróżnieniem solistów instrumentalistów wykonujących partie solowe w trakcie
koncertów:
1. Julitę Przybylską grającą na saksofonie altowym z Zakładowej Orkiestry Dętej Zakładu Górniczego Rudna
2. Kacpra Kozłowskiego grającego na klarnecie z Młodzieżowej Orkiestry Dętej ŻDK z Żar
Oceniając całokształt koncertów i organizację przesłuchań serdeczne podziękowanie Jury kieruje pod adresem władz samorządowych miasta Leszna, za wspieranie kolejnej już XIV edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki i Folkloru „Leszno 2015”, jedynej, międzynarodowej imprezy muzycznej, nie tylko w Wielkopolsce, ale w zachodniej części kraju.
Szczególne słowa uznania Jury przekazuje panu Tadeuszowi Paprockiemu – prezesowi PZCHiO O/Leszno, inicjatorowi i głównemu organizatorowi oraz wszystkim współorganizatorom, szczególnie dyrekcji Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie za wniesiony wysiłek w przygotowanie i finansowanie tak znacznej międzynarodowej imprezy.
Ponadto Jury dziękuje:
- dyrygentom za bardzo dobre przygotowanie orkiestr do konkursu i zespołów ludowych do festiwalu,
- wszystkim sponsorom, dzięki którym program ten mógł być z powodzeniem zrealizowany,
- instytucjom, opiekunom i sponsorom, którzy na co dzień sprawują nadzór i opiekę nad działającymi orkiestrami.

Podpisy Jury:

Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie