IV FESTIWAL MUZYKI CHÓRALNEJ SŁAWA 27 WRZEŚNIA 2015

IV FESTIWAL MUZYKI CHÓRALNEJ
Organizatorzy zapraszają na
IV LUBUSKIE ŚWIĘTO PIEŚNI CANTATE DEO SŁAWA
C e l e F e s t i w a l u :
1. Prezentacja dorobku artystycznego chórów.
2. Doskonalenie i podnoszenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych.
3. Upowszechnianie i propagowanie narodowej i światowej muzyki chóralnej.
4. Konfrontacja osiągnięć, wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy między chórami
5. Promocja Gminy Sława i Święta Muzyki Chóralnej.

Film z III Festiwalu Muzyki Chóralnej

LUBUSKIE ŚWIĘTO PIEŚNI IV FESTIWAL MUZYKI CHÓRALNEJ
SŁAWA 27 WRZEŚNIA 2015


O r g a n i z a t o r z y :
Stowarzyszenie „Witosława” - Chór Cantate Deo
W s p ó ł o r g a n i z a t o r z y :
Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Św. Michała Archanioła w Sławie
Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze
Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Lesznie

R e g u l a m i n F e s t i w a l u
1. Festiwal ma charakter konkursu.
2. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla chórów amatorskich.
3. Kartę zgłoszenia na Festiwal należy przesłać na adres e-mail: cantatedeo.slawa@wp.pl do dnia 15.07.2015r.
4. Każdy uczestnik przygotowuje maksimum 4 utwory a’cappella (utwory podane w karcie zgłoszenia są programem obowiązkowym i nie mogą ulec zmianie ze względu na ujecie programu w folderze festiwalowym) :
a) utwór sakralny premiowany - specjalna nagrodą,
b) utwór polskiego kompozytora - premiowany specjalna nagrodą
c) dwa utwory dowolne,
czas trwania do 15 minut wraz z wejściem i zejściem chóru.
Utwory obowiązkowe do wspólnego wykonania podczas Inauguracji Festiwalu (do pobrania na stronie www.cantatedeoslawa.pl):
- „Gaude Mater Polonia” ( wersja oryginalna)
- „Polonez Sławy”
- „Rozkołysz Pieśnią Świat”

5. Każdy chór zobowiązany jest przesłać:
a) czytelnie wypełniona Kartę zgłoszenia
b) kopia/skan nut utworów zgłoszonych do konkursu i czytelnie pełne imiona i nazwiska kompozytorów i autorów tekstów w wersji papierowej (2 egz.)
pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie „Witosława”, ul.Waryńskiego 25/1, 67-410 Sława z dopiskiem FESTIWAL oraz
c) Kartę zgłoszenia
i materiały do folderu
d) zdjęcie chóru w (format JPG, wielkość 2MB)
e) krótką informację o chórze
pocztą elektroniczną na adres: cantatedeo.slawa@wp.pl
e) akredytację w wysokości 300 zł od chóru, należy przesłać na konto Stowarzyszenia „Witosława” - BS Wschowa nr 63 8669 0001 2009 0091 3166 0001 do dnia 15 lipca 2015r
6. Za wszelkie nagrania podczas Festiwalu oraz dalsze ich odtwarzanie w celu promowania chóry i dyrygenci nie otrzymują honorarium.
7. Koszt przejazdu i ubezpieczenia chór pokrywa we własnym zakresie.
8. Istnieje możliwość, za dodatkową opłatą, wykupienia obiadu (plus kawa,herbata,ciasto) w wysokości 15 zł od osoby.
9. Profesjonalne jury złożone z doświadczonych chórmistrzów oceniać będzie:
- emisję głosu (intonacja, dykcja, barwa)
- interpretację i wyraz artystyczny
Skład Jury podany będzie do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem konkursu. Postanowienia jury są ostateczne i niepodważalne.
10. Przewidziane są nagrody:
- Grand Prix
- I miejsce - Złote Pasmo
- II miejsce - Srebrne Pasmo
- III miejsce - Brązowe Pasmo
oraz nagrody
- za utwór sakralny
- za utwór polskiego kompozytora
- 5 godzinna sesja ( nagranie 3 utworów demo) dla wybranego chóru przez STUDIO 4U Robert Mazurkiewicz Mobilne Studio Nagrań – sponsora nagrody.
11. Organizatorzy zapewniają:
a) sale do rozśpiewania
b) miejsce parkingowe dla autokarów i samochodów,
c) opiekunów-pilotów dla każdego chóru.

M i e j s c e F e s t i w a l u :
Kościół pw. Św. Michała Archanioła w Sławie, Pl. ks. Tomkiewicza 1

C e l e F e s t i w a l u :
1. Prezentacja dorobku artystycznego chórów.
2. Doskonalenie i podnoszenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych.
3. Upowszechnianie i propagowanie narodowej i światowej muzyki chóralnej.
4. Konfrontacja osiągnięć, wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy między chórami
5. Promocja Gminy Sława i Święta Muzyki Chóralnej.

P o s t a n o w i e n i a k o ń c o w e :
1. Organizator zastrzega sobie ewentualne zmiany szczegółów Regulaminu.
2. Wszystkie kwestie nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
3. Zgłoszenie do udziału w Festiwalu jest równocześnie akceptacją Regulaminu.

K o n t a k t:
Stowarzyszenie „Witosława”
FESTIWAL
ul. Waryńskiego 25/1
67-410 Sława
K o n t a k t telefoniczny: Krystyna Szulęcka - 509 826 959509 826 959
Email: cantatedeo.slawa@wp.pl

 

Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie

Plik do pobrania: iv_festiwal__muzyki_choralnej__slawa_regulamin.pdf
Plik do pobrania: polonez_sawy_melodia_z_akompaniamentem.pdf
Plik do pobrania: rozkoysz_pieni_wiat.pdf


Więcej informacji o imprezie znajdziesz w internecie klikając tutaj

KARTY ZGŁOSZEŃ NA IMPREZĘ - kliknij
REGULAMINY IMPREZ - kliknij