XIV MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI I FOLKLORU

Międzynarodowy Festiwal Muzyki i Folkloru to projekt kierowany do młodzieżowych orkiestr dętych, mażoretek i zespołów pieśni i tańca. W dobie szerokiej informatyzacji życia oraz telewizji coraz trudniej pozyskać młode pokolenie do tej wartościowej formy spędzenia czasu wolnego oraz rozwijania swoich umiejętności artystycznych. Udział w festiwalu zobowiązuje do systematycznego kształcenia nawyku świadomej i krytycznej percepcji sztuki oraz kształtowania poczucia, że jest ona stałym i nieodzownym elementem życia. Zespoły prezentują się zgromadzonej publiczności na estradach Leszna, Rydzyny, Osiecznej.
Na festiwalu oceny dokonuje międzynarodowa komisja artystyczna powołana ze znanych europejskich ekspertów muzycznych i choreograficznych. Kierownicy artystyczni zespołów mają możliwość zapoznania się z ich opiniami oraz propozycjami merytorycznymi, do dalszej pracy nad poprawieniem poziomu artystycznego zespołów. Festiwal służy tworzeniu możliwości integracji przedstawicieli różnych grup społecznych: dzieci i młodzieży szkolnej, osób w wieku produkcyjnym, osób starszych, tworzeniu możliwości wymiany kulturalnej zespołów oraz poznania kultury muzycznej innych narodów Europy. W Festiwalu przewiduje się udział zespołów z Czech, Niemiec, Rosji, Słowacji.

Zdjęcie

Plik do pobrania: regulamin_xiv_mfmif_leszno_2015.doc
Plik do pobrania: karta_zgloszenia_xiv_mfmif_leszno_2015.doc


Więcej informacji o imprezie znajdziesz w internecie klikając tutaj

KARTY ZGŁOSZEŃ NA IMPREZĘ - kliknij
REGULAMINY IMPREZ - kliknij