XL Wielkopolskie Święto Pieśni i Muzyki

XL WIELKOPOLSKIE ŚWIĘTO PIEŚNI I MUZYKI
14 czerwca 2015 r. w Rawiczu

I. CEL IMPREZY

Jubileuszowe Wielkopolskie Święto Pieśni i Muzyki jest kontynuacją organizowanych od wielu lat zjazdów śpiewaczych. Ma ono szczególne znaczenie dla jedności amatorskiego ruchu muzycznego ze względu na:
- prezentowanie osiągnięć amatorskiego ruchu muzycznego,
- konfrontację poziomu artystycznego zespołów,
- spotkanie się całej braci muzycznej w klimacie jedności
i wytworzenie poczucia wartości działalności społecznej,
- popularyzację i upowszechnianie tradycji polskiej pieśni chóralnej.

II. ZASADY UCZESTNICTWA

1. W Święcie uczestniczyć mogą zespoły chóralne i orkiestry dęte zrzeszone w PZChiO oraz zespoły niezrzeszone, które
zgłoszą chęć udziału w imprezie i zostaną zaproszone przez
organizatorów. Zgłoszenie uczestnictwa wraz z imienną listą
uczestników należy nadesłać do 15 maja 2015 r. na adres:

Polski Związek Chórów i Orkiestr
Oddział w Lesznie
ul. B. Chrobrego 37
64-100 Leszno
lub elektronicznie: lesznopzchio@wp.pl

2.XL Wielkopolskie Święto Pieśni i Muzyki odbędzie się
14 czerwca 2015 r. w Rawiczu.
Święto Muzyki ma charakter przeglądu. Chóry i zespoły wokalne, które wyrażą zgodę na ocenę wykonanego programu, będą oceniane przez jury. Pozostałe zespoły nie podlegają weryfikacji.
W trakcie prezentacji artystycznej zespół powinien wykonać trzy utwory dowolne, w tym jeden kompozytora polskiego i jeden inspirowany muzyką ludową.
Stopień trudności utworów określa kierownik artystyczny zespołu. Zezwala się na prezentację jednego utworu z akompaniamentem (wykonywanym na instrumencie lub zarejestrowanym na CD, co należy zaznaczyć w KARCIE ZGŁOSZENIA.
Czas prezentacji nie może przekroczyć 15 minut.
3. Prosimy o przygotowanie do wspólnego wykonania pieśń:
„Hasło śpiewacze” PZChiO.
4. Jako pierwsze występują chóry i zespoły, które są oceniane przez
jury wg kategorii: dziecięce i młodzieżowe, głosy równe, głosy
mieszane. Po nich chóry, które nie zadeklarowały udziału w
konkursie.
Kolejność prezentacji zostanie ustalona losowo podczas akredytacji
zespołów.

III. KRYTERIA OCENY I NAGRODY

Jury powołane przez organizatora dokona oceny prezentacji artystycznej tylko tych zespołów, które zgłosiły swój udział w konkursie.
Kryteria oceny to:
- czystość intonacji, harmonia, kultura dźwięku,
- motoryka-rytm, dynamika,
- retoryka-artykulacja słowna i muzyczna,
- dobór i zróżnicowanie repertuaru oraz jego wartość artystyczna.
Za każdy element składowy można otrzymać od 1 – 10 punktów.
Za najlepsze wykonanie chór może otrzymać maksymalnie 50 pkt.
Zespół, który zdobędzie największą ilość punktów otrzyma nagrodę Grand Prix.
Kolejne nagrody to:
Złote pasmo - I miejsce (41-50 pkt)
Srebrne pasmo - II miejsce (31-40 pkt)
Brązowe pasmo - III miejsce (21-30 pkt)

IV. PROGRAM IMPREZY

1.Akredytacja – Dom Kultury w Rawiczu, ul. Targowa 1
do godz. 13.30
2. Przesłuchania chórów szkolnych od godz. 9.30 – 12.30
3. Uroczysta Msza święta w kościele p.w. św. A. Boboli w Rawiczu
godz. 14.00
4. Przemarsz ulicami Rawicza godz. 15.00
5. Otwarcie Święta Pieśni i Muzyki godz. 15.15
6. Przesłuchanie zespołów godz. 15.30 – 18.30
- chóry – Sala Widowiskowa
- orkiestry i zespoły ludowe – scena plenerowa w Parku
7. Ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i dyplomów godz. 19.00
8. Zakończenie godz. 19.30V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zespoły, które nie są zrzeszone w PZChiO (oraz zespoły
PZChiO, które nie uregulowały składek za 2014r.do końca roku)
wnoszą opłatę akredytacyjną w wysokości 20 zł. od osoby, chóry
dziecięce 19 zł od osoby.
2. Potwierdzenie wpłaty należy przedstawić przy rejestracji.
3. Informację o sposobie dojazdu do Rawicza każdy uczestnik
może otrzymać pod numerem telefonu: 603 343 490.
4. Wszyscy uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub swojej
instytucji patronackiej.
5. W przypadku zmiany utworów lub kolejności ich wykonania
w stosunku do informacji zawartych w nadesłanej KARCIE
ZGŁOSZENIA, prosimy o niezwłoczne poinformowanie dh.
J. Augustyniak w celu korekty informacji dla Jury - dotyczy
wyłącznie zespołów biorących udział w konkursie.
6. Uczestnicy otrzymują dyplomy, okolicznościowe upominki, a
wyróżnione przez Jury zespoły, biorące udział w konkursie
-odpowiednie pasma
7. Organizatorzy zapewniają poczęstunek.

VI. ORGANIZATORZY

1.Organizatorem imprezy jest
POLSKI ZWIĄZEK CHÓRÓW I ORKIESTR ODDZIAŁ W LESZNIE

2. Współorganizatorzy:
- Gmina Rawicz
- Dom Kultury w Rawiczu
- Narodowe Forum Muzyki
3.Przedsięwzięcie realizowane jest przy wsparciu finansowym:
- Narodowego Forum Muzyki
- Starostwa Powiatowego w Rawiczu
- Miasta i Gminy Rawicz
- PZCHiO Oddział Leszno


VII. BIURO ORGANIZACYJNE
Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Lesznie
ul. B. Chrobrego 37, 64-100 Leszno
Tel. 065 / 5287683; 603 343 490 Tadeusz Paprocki;
509 202 368 Jowita Augustyniak
tel./fax. 065 / 5287683
e-mail: lesznopzchio@wp.pl

Konto organizatora: PZChiO Oddział w Lesznie
PKO BP O/Leszno nr 95 1020 3088 0000 8402 0035 9638

Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie

Plik do pobrania: regulamin_xl_wpim_rawicz_2015.doc
Plik do pobrania: karta_zgloszenia_xl_wpim_rawicz_2015.doc


Więcej informacji o imprezie znajdziesz w internecie klikając tutaj

KARTY ZGŁOSZEŃ NA IMPREZĘ - kliknij
REGULAMINY IMPREZ - kliknij