Nowy Regulamin nadania Odznaki Honorowej PZChiO

2014 i nowe wnioski o ich nadanie.
Zarząd prosi o zapoznanie się z aktualnie obowiązującym regulaminem nadania Odznaki Honorowej PZChiO oraz z nowymi wnioskami o jej nadanie.

Regulamin i wnioski znajdują się w zakładce Oddział Leszczyński > Dokumenty